tran thach cao trang tri la mot vat lieu duoc su dung pho bien trong cac cong trinh xay dung hien nay dac biet trong khong gian noi that nham tang cuong gia tri tham my thach cao la mot vat lieu co be mat min va nhan co tinh linh hoat va do cung phu hop

tran thach cao duoc cau tao tu cac lop vat lieu sau

khung xuong thach cao tao ra mot ket cau vung chac de treo he tran
tam tran thach cao lien ket voi khung xuong thach cao thong qua cac vit tam nay tao ra be mat phang cho tran
lop son ba lop son nay giup tran co mau sac dong deu va be mat min
tran thach cao co nhieu ung dung khac nhau dap ung cac nhu cau da dang va chung to tinh uu viet cua minh duoi day la mot so ung dung cua tran thach cao

tran thach cao chiu nuoc su dung trong cac cong trinh yeu cau chiu am cao nhu nha cu nha ve sinh
https://twitter.com/tongkhotc
https://www.linkedin.com/in/tongkhothachcao1/
http://tongkhothachcao.blogspot.com/
https://wordpress.com/home/tongkhothachcao.wordpress.com
https://www.tumblr.com/tongkhothachcao1
https://tongkhothachcao.wixsite.com/tongkhothachcao/
https://tongkhothachcao1.mystrikingly.com/
https://www.vingle.net/tongkhotc
https://www.reddit.com/user/tongkhothachcao1
https://folkd.com/user/tongkhothachcao1
https://www.instapaper.com/read/1606411081
https://www.pinterest.com/tongkhothachcao1/
https://www.youtube.com/@tktktc
https://www.behance.net/tongkhothachcao1